Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

Nauczyciel logopeda zobowiązany jest do:

 

  1. prowadzenia pracy dydaktyczno-logopedycznej, za której jakość i  wyniki jest odpowiedzialny,

  2. prowadzenia badań diagnostyczno- przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych,

  3. prowadzenia systematycznej terapii logopedycznej z wybranymi dziećmi,

  4. systematycznej współpracy z wychowawcami danych grup   wiekowych,

  5. współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną,

  6. prowadzenia obserwacji logopedycznej i dokumentowanie przebiegu zajęć logopedycznych


Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela logopedy znajduje się w teczce akt osobowych.

Pokaż informacje o artykule