Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organizacja przedszkola => Organizacja

 

Przedszkole działa na podstawie:

  1.  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz. U. z 2013r poz 827 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r. na podstawie ar. 22 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty - Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  4. Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy ze zmianami z dnia 25 sierpnia 2011 Uchwałą nr XXI/424/2011 oraz zmianami 22 września 2011.
  5. Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół iprzedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
  6. Aktu założycielskiego.
  7. Niniejszego Statutu– Statut

 

Pokaż informacje o artykule