Loading ....
Przedszkole nr 122 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 122 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Solec 37
00-438 Warszawa
tel/fax: (22) 628 48 38
e-mail: p122@edu.um.warszawa.pl

 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty z póź. zm., organami Przedszkola są:

 

Pokaż informacje o artykule